KANSO M100 - 'Send fejlede'

Ved afsendelse af SMS får jeg beskeden: ’Send fejlede’

Årsag: SIM-kortet er født med et SMSC nummer fra teleudbyderen. Det bruges til at ringe SMS serveren op hos det pågældende teleselskab. Hvis nummeret ved en fejl ændres eller overskrives kan det ikke længere lade sig gøre at sende SMS. Telefonen kan godt modtage SMS.

Løsning: Vælg ’SMS’ i telefonens menu. Vælg dernæst ’SMS indstillinger’. Dernæst ’Servicecenter’. Her ser du hvilket telefonnr. der er indkodet for at sende en SMS. Det skal starte med +45 og derefter 8 cifre. De 8 cifre afhænger af hvilket teleselskab du bruger. Du kan få oplyst SMSC nummeret ved at henvende dig til dit teleselskab, eller se om teleselskabet er listet her på siden:

TDC: +45 40 39 09 99
Telia: +45 28 18 70 00
Telenor: +45 40 59 00 00

Gem dernæst nummeret på telefonens SIM-kort ved at taste ’Vælg’.